Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Dit zijn de algemene voorwaarden van Pixel Atelier Leerdam. Wij streven er naar dat u tevreden bent met onze producten en diensten. Mocht u vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@pixel-atelier.nl.
1. ALGEMEEN
1.1. Op alle overeenkomsten, leveringen en diensten van Pixel Atelier Leerdam zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
1.2. Het accepteren van een bestelling betekent dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden automatisch aanvaardt.
2. BESTELLING & BETALING
2.1. Bij Pixel Atelier Leerdam kunt u betalen door middel van IDEAL of overboeking.
2.2. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Pixel Atelier Leerdam gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
2.3. Pixel Atelier Leerdam is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, stelt Pixel Atelier Leerdam u hiervan per e-mail binnen 2 werkdagen op de hoogte en wordt de bestelling kosteloos geannuleerd.
3. VERZENDING & LEVERING
3.1. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling.
3.2. Elke bestelling wordt uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bezorging aangeboden bij een verzendbedrijf.
3.3. In het geval dat dit niet mogelijk is, wordt u hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte gesteld.
3.4. Indien Pixel Atelier Leerdam de bestelling niet binnen 20 werkdagen kan verwerken, heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.
3.5. Voor een bestelling in Nederland wordt €3,80 voor brievenbuspost tot 2kg en €6,50 voor pakketpost in rekening gebracht.
3.6. Voor een bestelling buiten Nederland, binnen Europa wordt €13,00 in rekening gebracht.
4. RETOURNEREN
4.1. Indien de bestelling niet overeenkomt met uw verwachtingen, kunt u deze binnen 14 werkdagen retourneren. Wel verzoeken wij u voorafgaand aan de retourzending een e-mail te versturen naar: info@pixel-atelier.nl.
4.2. Retourneren is alleen mogelijk in originele verpakking met alle geleverde toebehoren en in nieuwstaat verkerend.
4.3. Het recht om te retourneren vervalt indien het product gebruikt en of beschadigd is.
4.4. Uitsluitend vooraf aangekondigde en tijdig door Pixel Atelier Leerdam ontvangen retourzendingen worden in behandeling genomen.
4.5. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de verzender. Indien de levering niet (geheel) overeenkomt met uw bestelling brengt Pixel Atelier Leerdam de kosten van de retourzending in mindering.
4.6. Binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending en welbevinden stort Pixel Atelier Leerdam het betaalde bedrag terug op uw rekening.
5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1. Pixel Atelier Leerdam garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Indien de door Pixel Atelier Leerdam geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot de aanschafwaarde van het product in kwestie.
5.2. Pixel Atelier Leerdam is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor geen enkele vorm van vervolgschade die een afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten/diensten mocht lijden.
5.3. Pixel Atelier Leerdam streeft er naar om alle informatie zoals deze op de website wordt aangeboden correct weer te geven en actueel te laten zijn. Het kan echter voorkomen dat sommige informatie niet volledig of onjuist is. Aan de gegevens zoals die op de website voorkomen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Pixel Atelier Leerdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten zoals die kunnen voortvloeien uit niet volledige en/of onjuiste informatie.
5.4. Pixel Atelier Leerdam is niet aansprakelijk voor overschrijding van aangegeven levertijden of beschadiging of verlies door het verzendbedrijf.
6. OVERMACHT
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pixel Atelier Leerdam in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
7. TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTER
Op alle overeenkomsten, leveringen en diensten van Pixel Atelier Leerdam, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.
8. PRIVACY STATEMENT
Pixel Atelier Leerdam respecteert de privacy van haar relaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonsgegevens worden door Pixel Atelier Leerdam nimmer ter beschikking gesteld aan derden, met uitzondering van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de bezorging en betaling van de bestelling.
9. COPYRIGHT
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Pixel Atelier Leerdam.

Pixel Atelier Leerdam
Fonteinstraat 6
4141 CG Leerdam
Nederland
Tel: +31 640926370
info@pixel-atelier.nl
www.pixel-atelier.nl
IBAN: NL95 KNAB 0257 7632 79
BIC: KNABNL2H
BTW nummer: NL142331727B02
KVK nummer: 72688602(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

PixelHobby Designer

Met PixelHobby Designer kunt u zelf uw foto omzetten naar een pixelhobby patroon!

Als u hier klikt kunt u het gratis programma downloaden.
Voor de online versie kunt u hier klikken.

Zodra u uw foto heeft omgezet naar een pixelhobby patroon kunt u bovenaan klikken op de knop "Printen". Op het eerste blad van het pixelhobby patroon vindt u de materiaallijst. U kunt het materiaal in mijn webshop bestellen, u mag het bestand ook mailen naar info@pixel-atelier.nl.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Patroon Catalogus

Als u hier klikt kunt u de Patroon Catalogus voor 1-36 basisplaten bekijken.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2018 - 2024 Pixel Atelier Leerdam | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel